Propeller-Driven Nightmare

Come Home With Me Baby

Att jobba effektivare

Det man göra som chef är att man vill ha ett företag som har stor slagkraft när det gäller sina konkurrenter! Men under dom senaste åren har det gått neråt och detta gjorde att vi fick hitta på nya ider till chefen för att se om vi kan lyckas bättre. Det jag visade chefen var att vi behövde ha ett nytt system som var mer marknadsanpassat och även kunde ge oss viktigt information och därför så valde chefen det program som hette office 365 och efter en månads tid kunde vi se en stor förbättring på företaget bara genom att använda denna tjänst.